Our Location

No.9 Rathgar is situated in Rathgar, an exclusive Dublin suburb, south of the city center. Rathgar has a lot of village-like local spots to explore such as international eateries and cozy pubs.
 
This is a great base to choose to explore the capital while also feeling local. Staying in No.9 Rathgar you are also a short distance from Rathmines, Dundrum Town Center, Marley Park and you can also hop on a bus to go explore Dublin City Center.
 
  9 Zion Road, Rathgar, Dublin, D06 DD32
 
 
 
  Latitude: 53.30894 , Longitude: -6.274096
 

Liên Hệ

Địa chỉ

9 Zion Road,
Rathgar,
Dublin,
D06 DD32

Điện Thoại

01 687 5270

Email

reception@no9rathgar.com

Gọi Chúng Tôi

01 687 5270

Chọn ngôn ngữ

Hình ảnh có nhãn Google Translate Logo
Cài đặt cookie
Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Cookie cần thiết

Cookie cần thiết là điều cần thiết để trang web hoạt động. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là bạn sẽ không thể sử dụng trang web này.

Cookie ưu tiên

Cookie ưu tiên được sử dụng để theo dõi các tùy chọn của bạn, ví dụ: ngôn ngữ bạn đã chọn cho trang web. Vô hiệu hóa các cookie này có nghĩa là tùy chọn của bạn sẽ không được ghi nhớ trong lần truy cập tiếp theo của bạn.

Phân tích cookies

Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để giúp chúng tôi hiểu quy trình mà người dùng trải qua từ khi truy cập trang web của chúng tôi đến khi đặt phòng với chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi đưa ra quyết định kinh doanh sáng suốt và đưa ra mức giá tốt nhất có thể.

Cookie được sử dụng để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Điều này bao gồm hiển thị thông tin bằng ngôn ngữ địa phương của bạn nếu có và phân tích thương mại điện tử.
Chính sách